Persowie

Autor: Bartosz Krzymiński

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Herodot, Dzieje, ks. I, 131.
  • Ajschylos, Tragedie, tłum. Srebrny S., Warszawa 1954.
  • Słownik kultury antycznej, red. R. Kulesza, Warszawa 2012.
  • Oxford. Wielka Historia Świata. Cywilizacje Bliskiego Wschodu: Anatolia – Persja, t. 2, Warszawa 2005.
  • Herodot, Dzieje, ks. III, 30, 61, 64, 70–71.
  • Ziółkowski Adam, Historia powszechna. Starożytność, Warszawa 2011.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida