Podglądanie natury

Zapoznanie uczniów z procesem fermentacji. Zaprezentowanie bakterii jogurtowych oraz drożdży.

Materiał niezgodny z wytycznymi WCAG i nieprzystosowany do pracy online.