Podmioty i zasady stosunków międzynarodowych

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: momo/kab, Dwa rosyjskie myśliwce naruszyły przestrzeń powietrzną Litwy. „Żądamy wyjaśnień”, dostępny w internecie: tvn24.pl [dostęp 9.07.2021 r.].
  • Źródło: Deklaracja zasad prawa międzynarodowego dotyczących przyjaznych stosunków i współdziałania państw zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych, dostępny w internecie: grocjusz.edu.pl [dostęp 9.07.2021 r.].
  • Źródło: Tadeusz Olszański, Arkadiusz Sarna, Agata Wierzbowska-Miazga, Konsekwencje aneksji Krymu, dostępny w internecie: osw.waw.pl [dostęp 9.07.2021 r.].
  • Źródło: Adam Payne, Atak hakerów na Stany Zjednoczone. Władze USA oskarżają Rosję, dostępny w internecie: businessinsider.com.pl [dostęp 9.07.2021 r.].
  • Źródło: Wojciech Ufel, Największy naród bez państwa. Kwestia kurdyjska w Turcji, [w:] Nacjonalizm. Historyczne i współczesne oblicza, red. Piotr Eckhardy, Macin Kaliński, Jacek Malczewski, Kraków 2012, s. 199–213.
  • Źródło: Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia wstępne, dostępny w internecie: grocjusz.edu.pl [dostęp 9.07.2021 r.].
  • Źródło: Karta Narodów Zjednoczonych, dostępny w internecie: unic.un.org.pl [dostęp 9.07.2021 r.].
  • Źródło: Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 18.07.2021 r.].