Podział państw świata według wartości wskaźnika ubóstwa społecznego (HPI)