Poetycka podróż po Europie z Czesławem Miłoszem przy lekturze wiersza „Ojciec objaśnia”

W czasie lekcji uczniowie poznają poetyckie obrazy miast europejskich ukazane w wierszu Czesława Miłosza Ojciec objaśnia.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida