Pojęcie ciągu. Ciąg jako funkcja zmiennej naturalnej

Przykłady sytuacji, które możemy opisać za pomocą ciągu. Definicja ciągu. Dziedzina ciągu. Wyraz ciągu. Wzór ogólny ciągu. Animacja: ciąg przedstawiony w układzie współrzędnych. Animacja: przyporządkowanie osobom stojącym w kolejce kolejnych liczb naturalnych. Obliczanie n- tego wyrazu ciągu opisanego wzorem ogólnym. Obliczanie wyrazów ciągu określonego wzorem ogólnym. Wyznaczanie wzoru ogólnego ciągu. Zadania na dowodzenie. Ilustracja interaktywna: wyrazy ciągu.

Przykłady ciągów rosnących. Przykłady ciągów malejących. Definicja ciągu rosnącego. Definicja ciągu malejącego. Animacje: ciąg rosnący, ciąg malejący, ciąg nierosnący, ciąg niemalejący, ciąg stały, ciąg naprzemienny. Definicja ciągu monotonicznego.

Obliczanie wyrazów ciągu o podanych własnościach. Obliczanie wzoru ogólnego ciągu. Zasób zawiera ćwiczenia, w tym ćwiczenia interaktywne.

Obliczanie wyrazów ciągu o podanych własnościach. Obliczanie wzoru ogólnego ciągu. Określanie monotoniczności ciągu. Zasób zawiera ćwiczenia i ilustracje interaktywne: brakujące wyrazy ciągu, średnia arytmetyczna.

Określanie, czy dana funkcja jest ciągiem. Określanie monotoniczności ciągu. Modyfikowanie funkcji tak, aby była ciągiem. Ilustracja interaktywna: dopasowywanie punktu tak, aby stał się on trzecim wyrazem podanego ciągu. Zasób zawiera interaktywne ćwiczenia.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida