Polacy na frontach II wojny światowej – podsumowanie

Tekst: Mateusz Zabawa

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o. Materiał powstał we współpracy z wydawnictwem Ius Vitae sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Czesław Brzoza, Wielka Historia Polski. Polska w czasach niepodległości i II wojny światowej (1918–1945), t. 9, Kraków 2003, s. 281.
  • Źródło: Z. Adrjański, Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, Warszawa 1994, s. 305–306.
  • Źródło: gen. Stanisław Maczek, Odezwa do walczących w powstaniu warszawskim, 1 września 1944, [w:] Andrzej Kunert, Rzeczpospolita Walcząca. Powstanie Warszawskie 1944, Warszawa 1994, s. 233–234.
  • Źródło: Władysław Broniewski, Tułacza Armia [fragment], dostępny w internecie: armiakrajowazgorzelec.blogspot.com.
  • Źródło: Układ pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a ZSRR z 30 lipca 1941 (układ Sikorski-Majski) [fragment].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida