Polacy w walce o niepodległość Stanów Zjednoczonych

Autor: Dorota Wiśniewska

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Jarosław Delida, Kontakty Polaków z Indianami Stanów Zjednoczonych w okresie od amerykańskiej wojny o niepodległość do wojny secesyjnej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego „Acta Politica” nr 22 (2009), s. 80–82.
  • Źródło: Uczestnik bitwy pod Eustaw Springs (1781) Karol Falkenstein o postawie Tadeusza Kościuszki, [w:] Karol Falkenstein, Tadeusz Kościuszko, czyli dokładny rys jego życia,, Wrocław 1827, s. 24–25.
  • Źródło: Naoczny świadek bitwy nad Brandywine (1777) Paweł Bentalou o zasługach Kazimierza Pułaskiego, [w:] Mieczysław Haiman, Z przeszłości polskiej w Ameryce: szkice historyczne, Buffalo 1927, s. 41.
  • Źródło: Longin Pastusiak, Polacy w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Kościuszko, Pułaski i inni, Warszawa 2005, s. 121–122.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida