Strona główna Polityka dynastyczna Jagiełły. Przywileje
Powrót

Polityka dynastyczna Jagiełły. Przywileje

Tekst: Paweł Żmudzki

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o. Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR

Bibliografia:

  • Źródło: J. Długosz, Historiae Polonicae, [w:] Wybór źródeł do historii Polski średniowiecznej, t. III: Rozkwit społeczeństwa stanowego i powstanie państwa polsko-litewskiego (1386-1466), oprac. B. Miśkiewicz, G. Labuda, Poznań 1970, s. 54.
  • Cytat za: Wybór tekstów źródłowych z historii państwa i prawa polskiego epoki feudalizmu. Szlachta, oprac. S. Rogowski, Wrocław 1977, str. 43-44.