Polska polityka zagraniczna. Płaszczyzny polskiej polityki zagranicznej w latach 1989‑2010 cz. 2

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie 2022
Historia i teraźniejszość
Udostępnij

Materiał powstał we współpracy z PWN Wydawnictwem Szkolnym.

Tekst: Agata Kunicka-Goldfinger, Witold Kunicki-Goldfinger, Maciej Podbielkowski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2019 roku, dostępny w internecie: gov.pl [dostęp 10.02.2020 r.].
  • Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki, (…), dostępny w internecie: gov.pl [dostęp 9.08.2021 r.].
  • Źródło: Hanna Suchocka, Kilka uwag z okazji podpisania (…), „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2006, nr III, nr 3, s. 44.
  • Źródło: Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, Wojsko Polskie w operacji „Pustynna Burza” (1990–1991), dostępny w internecie: wojsko-polskie.pl [dostęp 9.08.2021 r.].
  • Źródło: CBOS, O polsko‑amerykańskiej współpracy wojskowej i stosunkach bilateralnych, „Komunikat z badań” 2019 r., dostępny w internecie: cbos.pl [dostęp 10.02.2020 r.].
  • Źródło: CBOS, Polityka zagraniczna Polski – oceny i postulaty, „Komunikat z badań” 2018 r., dostępny w internecie: cbos.pl [dostęp 22.06.2020 r.].
  • Źródło: CBOS, Elektoraty 2019 – charakterystyka poglądów, „Komunikat z badań” 2019 r., dostępny w internecie: cbos.pl [dostęp 22.06.2020 r.].
  • Źródło: Marcin Walków, Nowy Jedwabny Szlak do Zagłębia. Pierwszy pociąg był rekordowy, dostępny w internecie: businessinsider.com.pl [dostęp 12.02.2020 r.].