Polska polityka zagraniczna. Płaszczyzny polskiej polityki zagranicznej w latach 1989-2010 cz. 2

Materiał powstał we współpracy z PWN Wydawnictwem Szkolnym.

Tekst: Agata Kunicka-Goldfinger, Witold Kunicki-Goldfinger, Maciej Podbielkowski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2019 roku, dostępny w internecie: gov.pl [dostęp 10.02.2020 r.].
  • Ministerstwo Edukacji i Nauki, (…), dostępny w internecie: gov.pl [dostęp 9.08.2021 r.].
  • Suchocka Hanna, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2006, nr III, nr 3.
  • Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, Wojsko Polskie w operacji „Pustynna Burza” (1990–1991), dostępny w internecie: wojsko-polskie.pl [dostęp 9.08.2021 r.].
  • CBOS, O polsko‑amerykańskiej współpracy wojskowej i stosunkach bilateralnych, „Komunikat z badań” 2019 r., dostępny w internecie: cbos.pl [dostęp 10.02.2020 r.].
  • CBOS, Polityka zagraniczna Polski – oceny i postulaty, „Komunikat z badań” 2018 r., dostępny w internecie: cbos.pl [dostęp 22.06.2020 r.].
  • CBOS, Elektoraty 2019 – charakterystyka poglądów, „Komunikat z badań” 2019 r., dostępny w internecie: cbos.pl [dostęp 22.06.2020 r.].
  • Marcin Walków, Nowy Jedwabny Szlak do Zagłębia. Pierwszy pociąg był rekordowy, dostępny w internecie: businessinsider.com.pl [dostęp 12.02.2020 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida