Polska w czasach stalinizmu. Państwo terroru i propagandy

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Historia
Historia i teraźniejszość
Historia PP 2022
Udostępnij

Autor:Zespół autorski Contentplus.pl

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

,

Bibliografia:

  • Źródło: Piotr Nowak, Uwarunkowania cenzuralne w PRL i NRD. Paralele i (niepodobieństwa), w: Piętno władzy. Studia nad cenzurą i zakresem wolności słowa, red. Wanda Ciszewska-Pawłowska, Barbara Centek, Toruń 2020, s. 100−101.
  • Źródło: Od niedzieli do niedzieli, „Polska Zbrojna”, 15 I 1950, nr 15, cyt. za: Propaganda Polski Ludowej. Materiały dla ucznia, Teka edukacyjna IPN, Łódź 2007, s. 27.
  • Źródło: 13 kwietnia 1952 r., Warszawa, Fragment wiersza Jana Brzechwy, cyt. za: Propaganda Polski Ludowej. Materiały dla ucznia, Teka edukacyjna IPN, Łódź 2007, s. 35.
  • Źródło: Simon Sebag Montefiore, Jerozolima. Biografia, tłum. M. Antosiewicz, W. Jeżewski, Warszawa 2011.
  • Źródło: Artykuł 22 traktatu wersalskiego, 1919.