Strona główna Porozumienie z Schengen
Powrót

Porozumienie z Schengen

Liceum ogólnokształcące i technikum
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie 2022
Udostępnij

Materiał powstał we współpracy z PWN Wydawnictwem Szkolnym.

Tekst: Agata Kunicka-Goldfinger, Witold Kunicki-Goldfinger, Maciej Podbielkowski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Parlament Europejski, Zarządzanie granicami zewnętrznymi, dostępny w internecie: europarl.europa.eu [dostęp 10.02.2020 r.].
  • Źródło: Karolina Rokicka, Włączenie „acquisSchengen w ramy prawne Unii Europejskiej, dostępny w internecie: ce.uw.edu.pl [dostęp 10.02.2020 r.].
  • Źródło: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Schengen – informacje, dostępny w internecie: mswia.gov.pl [dostęp 10.02.2020 r.].