Postawy społeczeństwa polskiego wobec mniejszości narodowych oraz wobec innych narodów

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • CBOS, Praca obcokrajowców w Polsce, „Komunikat z badań nr 5/2020”, dostępny w internecie: cbos.pl [dostęp 18.08.2020 r.].
  • Jak w Polsce żyje się mniejszościom, zwłaszcza Żydom?, 15.04.2018 r., dostępny w internecie: polityka.pl [dostęp 18.08.2020 r.].
  • Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 18.08.2020 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida