Strona główna Postmodernizm w sztuce i literaturze
Powrót

Postmodernizm w sztuce i literaturze

Tekst: Daria Murlikiewicz

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Cezary Wąs, Przestrzenie różnicy. Modernizm, postmodernizm i dekonstruktywizm w architekturze (próba definicji), „Quart” 2008, nr 4 (10), s. 91–93.
  • Źródło: Andrzej Szahaj, Co to jest postmodernizm?, „Ethos” 1996, nr 33-34, s. 70–72.
  • Źródło: Tadeusz Różewicz, Walentynki (poemat z końca XX wieku), [w:] Tadeusz Różewicz, Utwory zebrane, t. 9: Poezje 3, red. J. Stolarczyk, Wrocław 2006, s. 365–368.
  • Źródło: Maciej Świerkocki, Echa postmodernizmu, Łódź 2010, s. 11–13.
  • Źródło: Jean-François Lyotard, Postmodernizm dla dzieci. Korespondencja 1982–1985, tłum. J. Migasiński, Warszawa 1998, s. 23–25.
  • Źródło: Umberto Eco, Dopiski na marginesie „Imienia róży", [w:] tegoż, Imię róży, tłum. A. Szymanowski, Warszawa 1987, s. 618.