Powinna być nieufnością– obnażanie fałszu języka na przykładzie wiersza Określona epoka Stanisława Barańczaka

Bibliografia:

  • Barańczak Stanisław, Nieufni i zadufani. Romantyzm i klasycyzm w młodej poezji lat sześćdziesiątych, Wrocław 1971.
  • Bolecki Włodzimierz, „Pamiętnik Literacki: czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej” 1985, nr 76/2.
  • Głowiński Michał, Nowomowa po polsku, Warszawa 1991.
  • Barańczak Stanisław, Określona epoka, [w:] tegoż, Wiersze zebrane, Kraków [b.r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida