Powinna być nieufnością– obnażanie fałszu języka na przykładzie wiersza Określona epoka Stanisława Barańczaka

Bibliografia:

  • Źródło: Stanisław Barańczak, Nieufni i zadufani. Romantyzm i klasycyzm w młodej poezji lat sześćdziesiątych, Wrocław 1971, s. 43.
  • Źródło: Włodzimierz Bolecki, Język jako świat przedstawiony. O wierszach Stanisława Barańczaka, „Pamiętnik Literacki: czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej” 1985, nr 76/2, s. 158.
  • Źródło: Michał Głowiński, Nowomowa po polsku, Warszawa 1991, s. 7–10.
  • Źródło: Stanisław Barańczak, Określona epoka, [w:] tegoż, Wiersze zebrane, Kraków [b.r.], s. 178.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida