Powtórka przed maturą. Interpretacja wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Jesień to gwiazdy lecące z drzew...

Tekst: Paweł Rodak

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Źródło: Jesień to gwiazdy lecące z drzew, [w:] Krzysztof Kamil Baczyński, Liryki najpiękniejsze, red. J. Kapica, Toruń 2004, s. 32.