Powtórka z historii cz. 33: Świat w latach 1918–1939

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Historia
Udostępnij

Materiał powstał we współpracy z wydawnictwem Ius Vitae sp. z o.o.

Tekst: Łukasz Ścisłowicz

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o. 

Bibliografia:

 • Źródło: Cele Ligi Narodów, [w:] H. Kissinger, Dyplomacja, Warszawa 1996, s. 250.
 • Źródło: Bezsilność aliantów zachodnich, [w:] P. Johnson, Historia świata od roku 1917 do lat 90-tych, Warszawa 1992, s. 418–419.
 • Źródło: W. Tomaszewski, Masakra nankińska, 1937-38, dostępny w internecie: histmag.org.
 • Źródło: Wojna domowa w Hiszpanii, [w:] A. Czubiński, Historia powszechna XX wieku, Poznań 2003, s. 233.
 • Źródło: K. Szymańczak, Sztuka czy antysztuka, czyli Marcel Duchamp i nowojorski. Cytat za: Artykuł dostępny na histmag.org.
 • Źródło: Wojna domowa w Rosji, [w:] P. Johnson, Historia świata od roku 1917 do lat 90-tych, Warszawa 1992, s. 100–101.
 • Źródło: Niemiecki mit „ciosu w plecy", [w:] P. Johnson, Historia świata od roku 1917 do lat 90-tych, Warszawa 1992, s. 149–150.
 • Źródło: Relacje z ZSRR, 1933 rok, [w:] Courtois, N. Werth, J.L. Panne, A. Paczkowski, K. Bartosek, Czarna księga komunizmu. Zbrodnie, terror, prześladowania, Warszawa 1999, s. 162–163.
 • Źródło: Referat Józefa Stalina na VIII Wszechzwiązkowym Zjeździe Rad w 1936 roku, [w:] J.W. Stalin, O projekcie Konstytucji Związku SSR. Konstytucja Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, Warszawa 1951, s. 12–13.
 • Źródło: Stosunek Adolfa Hitlera do demokracji, [w:] P. Johnson, Historia świata od roku 1917 do lat 90-tych, Warszawa 1992, s. 178.
 • Źródło: Interpretacja warunków narzuconych Republice Weimarskiej w Wersalu, [w:] P. Johnson, Historia świata od roku 1917 do lat 90-tych, Warszawa 1992, s. 146.
 • Źródło: Geneza słabości Traktatu Wersalskiego, [w:] H. Kissinger, Dyplomacja, Warszawa 1996, s. 258–259.
 • Źródło: Marzec 1968 roku i frakcja „partyzantów”, [w:] W. Roszkowski, Najnowsza historia Polski 1945-1980, Warszawa 2003, s. 533–534.
 • Źródło: J. Urban (ps. J. Rem), Seanse nienawiści, „Tu i teraz”, nr 38/1984.
 • Źródło: Czy Józef Piłsudski uratował bolszewizm?, [w:] P. Zychowicz, Pakt Piłsudski-Lenin, Poznań 2015.
 • Źródło: Józef Piłsudski o szansach unicestwienia bolszewizmu, [w:] P. Zychowicz, Pakt Piłsudski-Lenin, Poznań 2015, s. 104–105.
 • Źródło: Międzynarodowy kontekst wojny polsko-bolszewickiej, [w:] P. Zychowicz, Pakt Piłsudski-Lenin, Poznań 2015, s. 92–93.
 • Źródło: Stosunki własnościowe na terenach wiejskich II RP, [w:] W. Roszkowski, Najnowsza historia Polski 1914-1945, Warszawa 2003, s. 111.
 • Źródło: M. Mieszczankowski, Struktura agrarna Polski międzywojennej, Warszawa 1960, s. 147–148.
 • Źródło: M. Widernik, Magistrala węglowa Śląsk – Gdynia i jej znaczenie w okresie międzywojennym, „Zapiski Historyczne, Tom XLIX”, nr 2/1984.
 • Źródło: Polityka ZSRR w 1939 roku, [w:] W. Roszkowski, Najnowsza historia Polski 1914-1945, Warszawa 2003, s. 362–364.
 • Źródło: O pakcie Ribbentrop-Mołotow, [w:] W. Pobóg-Malinowski, Najnowsza historia polityczna Polski. Tom trzeci. 1939-1945, cz. 1, Gdańsk 1989, s. 33.
 • Źródło: O wytycznych Hansa Franka ws. polityki kulturalnej pod okupacją niemiecką, [w:] A. Ignatowicz, Tajna oświata i wychowanie w okupowanej Warszawie, Warszawa 2009, s. 12.
 • Źródło: W. Roszkowski, Najnowsza historia Polski 1945-1980, Warszawa 2003, s. 28.
 • Źródło: S. Sieradzki, Niemiecki koń trojański, dostępny w internecie: wprost.pl [dostęp 16.06.2020 r.].
 • Źródło: Komunistyczna propaganda w okresie stalinizmu, [w:] K. Kersten, Historia polityczna Polski 1944-56, Gdańsk 1989, s. 107.
 • Źródło: Edward Gierek o uczestnikach protestów robotniczych w czerwcu 1976 roku, [w:] M. Mazur, Propagandowy obraz świata. Kampanie prasowe w PRL 1956-1980, Warszawa 2003, s. 46.
 • Źródło: Relacja prasowa o Zygmuncie Zaborowskim, jednym z przywódców robotniczych wystąpień w Radomiu w czerwcu 1976 roku, [w:] M. Mazur, Propagandowy obraz świata. Kampanie prasowe w PRL 1956-1980, Warszawa 2003, s. 57.
 • Źródło: Plebiscyt na Warmii i Mazurach, [w:] P. Sowa, Po obu stronach kordonu, Olsztyn 1969, s. 66.
 • Źródło: Międzynarodowy kontekst plebiscytu na Warmii i Mazurach, [w:] W. Pobóg-Malinowski, Najnowsza historia polityczna Polski. Tom drugi. 1914-1939, cz. 2, Gdańsk 1990, s. 466.
 • Źródło: Zmiany ustrojowe po przewrocie majowym, [w:] W. Roszkowski, Najnowsza historia Polski 1914-1945, Warszawa 2003, s. 222.
 • Źródło: Etyczne problemy współczesności, [w:] A. Radziwiłł, W. Roszkowski, Historia 1956-1997, Warszawa 1998, s. 248–249.