Powtórka z historii cz. 34: Polska i świat w XX w., II wojna św.

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Historia
Udostępnij

Materiał powstał we współpracy z wydawnictwem Ius Vitae sp. z o.o.

Tekst: Łukasz Ścisłowicz

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

 • Źródło: Wewnątrz komory gazowej, [w:] P. Johnson, Historia świata od roku 1917 do lat 90-tych, Warszawa 1992, s. 555–556.
 • Źródło: Rzeczywistość niemieckich obozów koncentracyjnych, [w:] P. Johnson, Historia świata od roku 1917 do lat 90-tych, Warszawa 1992, s. 557–558.
 • Źródło: Wojna domowa w Hiszpanii, [w:] A. Czubiński, Historia powszechna XX wieku, Poznań 2003, s. 233.
 • Źródło: O wytycznych Hansa Franka ws. polityki kulturalnej pod okupacją niemiecką, [w:] A. Ignatowicz, Tajna oświata i wychowanie w okupowanej Warszawie, Warszawa 2009, s. 12.
 • Źródło: Minister August Zaleski w sprawie układu z ZSRR, [w:] W. Pobóg-Malinowski, Najnowsza historia polityczna Polski. Tom trzeci. 1939-1945, cz. 1, Gdańsk 1989, s. 191.
 • Źródło: Układ Sikorski-Majski, 30 lipca 1941 roku (fragment). Cytat za: Artykuł dostępny na wikipedia.org.
 • Źródło: Wokół ewakuacji polskich władz 17/18 września 1939 roku, [w:] J. Łojek, Pisma wybrane. Wiek XX, Kraków 2014, s. 159–161.
 • Źródło: W. Gadomski, Miała być gospodarka mieszana, dostępny w internecie: wyborcza.pl [dostęp 16.06.2020 r.].
 • Źródło: Wokół „buntu” gen. Lucjana Żeligowskiego, [w:] W. Pobóg-Malinowski, Najnowsza historia polityczna Polski. Tom drugi. 1914-1939, cz. 2, Gdańsk 1990.
 • Źródło: Protokół końcowy francusko-polskich rozmów sztabowych 15-17 maja 1939, dostępny w internecie: pl.wikisource.org [dostęp 16.06.2020 r.].
 • Źródło: Niemiecki generał Alfred Jodl, wypowiedź w czasie procesu norymberskiego, [w:] J. Karski, Wielkie mocarstwa wobec Polski: 1919–1945, od Wersalu do Jałty, Warszawa 1992, s. 316–317.
 • Źródło: Wspomnienia francuskiego generała Louisa Faury’ego z rozmowy w sztabie francuskim 22 sierpnia 1939 roku, [w:] Polskie Siły Zbrojne w Drugiej Wojnie Światowej, t. I, Kampania Wrześniowa, cz. 3, Londyn 1959, s. 9.
 • Źródło: M. Paul, Na ratunek Żydom uciekającym z obozu zagłady w Treblince, [w:] Złote serca czy złote żniwa? Studia nad wojennymi losami Polaków i Żydów, red. M.J. Chodakiewicz, W.J. Muszyński, Warszawa 2011, s. 125.
 • Źródło: M. Paul, Na ratunek Żydom uciekającym z obozu zagłady w Treblince, [w:] Złote serca czy złote żniwa? Studia nad wojennymi losami Polaków i Żydów, red. M.J. Chodakiewicz, W.J. Muszyński, Warszawa 2011, s. 134.
 • Źródło: R. Ziemkiewicz, Pułapka 1944, dostępny w internecie: fakty.interia.pl [dostęp 16.06.2020 r.].
 • Źródło: Raport ppłk. Władysława Liniarskiego, 1945 rok, [w:] A. Gella, Zagłada Drugiej Rzeczypospolitej 1945–1947, Warszawa 1998, s. 91–95.
 • Źródło: Sytuacja wyjściowa inicjatyw gospodarczych Edwarda Gierka, [w:] W. Roszkowski, Najnowsza historia Polski 1945-1980, Warszawa 2003, s. 634.
 • Źródło: W. Roszkowski, Najnowsza historia Polski 1945-1980, Warszawa 2003, s. 634–647.
 • Źródło: Program Polskiego Porozumienia Niepodległościowego, 2 maja 1976 roku, [w:] Polskie Porozumienie Nieniepodległościowe. Wybór tekstów, red. Z. Najder, Londyn 1989, s. 4–7.
 • Źródło: conference-board.org [dostęp 30.06.2018 r.].
 • Źródło: stat.gov.pl [dostęp 30.06.2018 r.].
 • Źródło: Cele Komitetu Samoobrony Społecznej KOR, 29 września 1977 roku, dostępny w internecie: kor.org.pl.