Powtórka z historii cz. 36: Wiek XX. Świat po 1945 roku

Materiał powstał we współpracy z wydawnictwem Ius Vitae sp. z o.o.

Tekst: Łukasz Ścisłowicz

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

 • Źródło: Problemy z rejestracją Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność", [w:] A. Radziwiłł, W. Roszkowski, Historia 1956-1997, Warszawa 1999, s. 262.
 • Źródło: Protokół ustaleń Międzyzakładowej Komisji Strajkowej z komisją rządową w Gdańsku 31 sierpnia 1980 roku (fragment). Cytat za: Artykuł dostępny na wikipedia.org .
 • Źródło: Wokół Soboru Watykańskiego II, [w:] D. von Hildebrand, Koń trojański w mieście Boga, Warszawa 2000, s. 23.
 • Źródło: Triumf faszyzmu we Włoszech, [w:] P. Johnson, Historia świata od roku 1917 do lat 90-tych, Warszawa 1992, s. 129–133.
 • Źródło: Wojna domowa w Hiszpanii, [w:] A. Czubiński, Historia powszechna XX wieku, Poznań 2003, s. 233.
 • Źródło: Stare lata „anioła śmierci”, [w:] Klee E., Auschwitz. Medycyna III Rzeszy i jej ofiary, Kraków 2005, s. 442.
 • Źródło: Niemiecki mit „ciosu w plecy", [w:] P. Johnson, Historia świata od roku 1917 do lat 90-tych, Warszawa 1992, s. 149–150.
 • Źródło: Wojna domowa w Rosji, [w:] P. Johnson, Historia świata od roku 1917 do lat 90-tych, Warszawa 1992, s. 100–101.
 • Źródło: K. Szymańczak, Sztuka czy antysztuka, czyli Marcel Duchamp i nowojorski, dostępny w internecie: histmag.org.
 • Źródło: Rzeczywistość niemieckich obozów koncentracyjnych, [w:] P. Johnson, Historia świata od roku 1917 do lat 90-tych, Warszawa 1992, s. 557–558.
 • Źródło: Wewnątrz komory gazowej, [w:] P. Johnson, Historia świata od roku 1917 do lat 90-tych, Warszawa 1992, s. 555–556.
 • Źródło: Skok technologiczny Stanów Zjednoczonych w latach 1942-45, [w:] P. Johnson, Historia świata od roku 1917 do lat 90-tych, Warszawa 1992, s. 547.