Praska Wiosna

Tekst: Maciej Przybyliński, Lech Moryksiewicz

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o. Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR

Bibliografia:

  • Źródło: Fragment przemówienia premiera PRL Józefa Cyrankiewicza z 29 czerwca 1956 r., [w:] Wiek XX w źródłach, red. M. Sobańska-Bondaruk, S. Lenard, Warszawa 1998, s. 398.
  • Cytat za: J. Tyszkiewicz, E. Czapiewski, Historia powszechna. Wiek XX, Warszawa 2011, s. 697–698.
  • Źródło: Z. Mlynář, Mróz ze wschodu, oprac. P. Godlewski, Warszawa 1989, s. 158–159.
  • Źródło: N. Davies, Europa. Rozprawa historyka z historią, Kraków 2001, s. 1180.
  • Źródło: Leonid Breżniew. Cytat za: Artykuł Doktryna Breżniewa, wiwpedia.org.