Prawa kardynalne i konfederacja barska

Tekst: Michał Kopczyński

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o. Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR

Bibliografia:

 • Źródło: Raport Kazimierza Pułaskiego do Generalności z dnia 21 czerwca 1771 r. Cytat za: Wypisy źródłowe do historii polskiej sztuki wojennej, zeszyt dziewiąty: Polska sztuka wojenna w latach 1764-1793, oprac. A. Juszczyński, M. Krwawicz, Warszawa 1957, str. 43-44.
 • Źródło: Akt detronizacji Stanisława Augusta, ogłoszony przez konfederację barską 13 X 1770 r. Cytat za: D. Ostapowicz, S. Suchodolski, D. Szymikowski, Z archiwum Klio. Teksty źródłowe z ćwiczeniami do liceum i technikum, tom, 2: Od XV w. do kongresu wiedeńskiego, Gdańsk 2001, str. 138.
 • Źródło: Manifest konfederacji barskiej z 1770 r. Cytat za: D. Ostapowicz, S. Suchodolski, D. Szymikowski, Z archiwum Klio. Teksty źródłowe z ćwiczeniami do liceum i technikum, tom, 2: Od XV w. do kongresu wiedeńskiego, Gdańsk 2001, str. 137-138.
 • Źródło: Konfederaci barscy według opisu Józefa Wybickiego. Cytat za: D. Ostapowicz, S. Suchodolski, D. Szymikowski, Z archiwum Klio. Teksty źródłowe z ćwiczeniami do liceum i technikum, tom, 2: Od XV w. do kongresu wiedeńskiego, Gdańsk 2001, str. 135-136.
 • Źródło: Deklaracja Katarzyny II z 1768 r. Cytat za: Historia Polski nowożytnej. Wybór tekstów źródłowych, wybór i opracowanie S. Ochmann, K. Matwijowski, Wrocław 1980, tom I, str. 413-415.
 • Źródło: Ferman sułtana tureckiego dla konfederacji barskiej, dnia 23 sierpnia 1768 r. Cytat za: Historia Polski nowożytnej. Wybór tekstów źródłowych, wybór i opracowanie S. Ochmann, K. Matwijowski, Wrocław 1980, tom I, str. 328-329.
 • Źródło: Prawa kardynalne (wyjątki) z roku 1768. Cytat za: Wiek XVI-XVIII w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii i studentów, oprac. Melania Sobańska-Bondaruk, Stanisław Bogusław Lenard, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 403-406.
 • Źródło: Seweryn Rzewuski hetman polny koronny. Cytat za: Julian Ursyn Niemcewicz, Żywoty znacznych w XVIII wieku ludzi, Wydane w formacie ePUB przez Imprint Sp. z o.o., 2010, str. 36-37.
 • Źródło: Sprawa dysydencka w polityce dworu carskiego. Cytat za: Historia Polski nowożytnej. Wybór tekstów źródłowych, wybór i opracowanie S. Ochmann, K. Matwijowski, Wrocław 1980, tom I, str. 268-269.
 • Źródło: List Repnina do dowódcy korpusu wojsk carskich, gen. Kreczetnikowa. Cytat za: Historia Polski nowożytnej. Wybór tekstów źródłowych, wybór i opracowanie S. Ochmann, K. Matwijewski, Wrocław 1980, t. 1, s. 83–84.
 • Cytat za: Wypisy źródłowe do historii polskiej sztuki wojennej, z. 9: Polska sztuka wojenna w latach 1764–1793, oprac. A. Juszczyński, M. Krwawicz, Warszawa 1957, s. 42–43.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida