Prawo a moralność

Szkoła ponadpodstawowa
Wiedza o społeczeństwie
Udostępnij

Bibliografia:

  • oprac. własne.
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 5.09.2020 r.].
  • Krystian Chołaszczyński, Afrykański model autorytaryzmu – Zimbabwe czasów Roberta Mugabe, 30.12.2011 r., dostępny w internecie: geopolityka.net [dostęp 15.09.2020 r.].
  • Stanowisko w sprawie reform politycznych, 1989 r., dostępny w internecie: okragly-stol.pl [dostęp 15.09.2020 r.].
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 5.09.2020 r.].