Problem absencji wyborczej

Bibliografia:

  • CBOS, Decyzje w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Przyczyny absencji wyborczej, „Komunikat z badań”, nr 94/2019, dostępny w internecie: cbos.pl [dostęp 17.03.2021 r.].
  • CBOS, Motywy niegłosowania, „Komunikat z badań”, nr 161/2015, dostępny w internecie: cbos.pl [dostęp 17.03.2021 r.].
  • Marek Butrym, Preferencje milczącego elektoratu. Straty poparcia komitetów wyborczych w wyniku absencji wyborczej studentów w 2015 roku, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 2018 r., dostępny w internecie: czasopisma.marszalek.com.pl [dostęp 17.03.2021 r.].