Problemy i wyzwania filozofii nowożytnej

Tekst: Tomasz Mazur

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Definicje słownikowe powstały we współpracy z Wydawnictwem Naukowym PWN

Bibliografia:

  • Kazimierz Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii (teoria poznania, metafizyka), 2008.
  • Baczko Cyt. za: Bronisław, Hiob, mój przyjaciel. Obietnice szczęścia i nieuchronność zła, tłum. J. Niecikowski.