Program Nowej Fali w ujęciu Stanisława Barańczaka

Tekst: Daria Murlikiewicz 

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Definicje słownikowe powstały we współpracy z Wydawnictwem Naukowym PWN.

Bibliografia:

 • Źródło: Stanisław Barańczak, Parę przypuszczeń na temat poezji współczesnej, [w:] tegoż, Wiersze zebrane, Kraków 2006, s. 497–498.
 • Źródło: Stanisław Barańczak, W blasku podpalonych gazet, [w:] tegoż, Etyka i poetyka, Kraków 2009, s. 284.
 • Źródło: Stanisław Barańczak, Nieufni i zadufani. Romantyzm i klasycyzm w literaturze lat sześćdziesiątych, Wrocław 1971, s. 14–15.
 • Źródło: Krzysztof Biedrzycki, Przedmowa, [w:] Stanisław Barańczak, Etyka i poetyka, Kraków 2009, s. 15.
 • Źródło: Stanisław Barańczak, Ironia i harmonia. Szkice o najnowszej literaturze polskiej, Warszawa 1973, s. 216.
 • Źródło: Stanisław Barańczak, Zmieniony głos Settembriniego, [w:] tegoż, Etyka i poetyka, Kraków 2009, s. 36.
 • Źródło: Stanisław Barańczak, Uwagi krótkowidza (fragment), [w:] tegoż, Etyka i poetyka, Kraków 2009, s. 277.
 • Źródło: Stanisław Barańczak, Uwagi krótkowidza (fragment), [w:] tegoż, Etyka i poetyka, Kraków 2009, s. 271.
 • Źródło: Stanisław Barańczak, Zmieniony głos Settembriniego (fragment), [w:] tegoż, Etyka i poetyka, Kraków 2009, s. 35.
 • Źródło: Stanisław Barańczak, Zmieniony głos Settembriniego (fragment), [w:] tegoż, Etyka i poetyka, Kraków 2009, s. 34.
 • Źródło: Stanisław Barańczak, Kto się boi nieufności (fragment), [w:] tegoż, Nieufni i zadufani. Romantyzm i klasycyzm młodej poezji lat sześćdziesiątych, Wrocław 1971, s. 26.
 • Źródło: Stanisław Barańczak, Klasycyzmy i romantyzmy (fragment), [w:] tegoż, Nieufni i zadufani. Romantyzm i klasycyzm młodej poezji lat sześćdziesiątych, Wrocław 1971, s. 16.
 • Źródło: Stanisław Barańczak, Klasycyzmy i romantyzmy (fragment), [w:] tegoż, Nieufni i zadufani. Romantyzm i klasycyzm młodej poezji lat sześćdziesiątych, Wrocław 1971, s. 15.
 • Źródło: Bożena Tokarz, Poetyka Nowej Fali, Katowice 1990, s. 141–142.
 • Źródło: Stanisław Barańczak, Obcość i wspólnota (fragment), [w:] tegoż, Ironia i harmonia. Szkice o najnowszej literaturze polskiej, Warszawa 1973, s. 216.
 • Źródło: Stanisław Barańczak, Szkoła bez uczniów (fragment), [w:] tegoż, Nieufni i zadufani. Romantyzm i klasycyzm młodej poezji lat sześćdziesiątych, Wrocław 1971, s. 45.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida