Proroctwa Stanisława Lema

Tekst: Zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Grafiki: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Hasła słownikowe opracowane częściowo na podstawie zasobów Encyklopedii PWN.

Bibliografia:

  • Źródło: Stanisław Lem, Dwie ewolucje, [w:] tegoż, Summa technologiae, Kraków 2022, s. 17–18.
  • Źródło: Stanisław Lem, Dwie ewolucje, [w:] tegoż, Summa technologiae, Kraków 2022, s. 20–22.
  • Źródło: Stanisław Lem, Bomba megabitowa, Kraków 1999, s. 73–74.