Przeciwnicy ładu wiedeńskiego i nierozwiązane problemy Europy

Autor: Tytus Izdebski

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Deklaracja niepodległości Grecji ze stycznia 1822 roku, [w:] Carpentier Jean, Lebrun François, Historia Europy, tłum. T. Szafrański, Warszawa 1994.
  • Michałowski Roman, Historia powszechna. Średniowiecze, Warszawa 2012.
  • Grzegorz z Tours, Historia Franków, [w:] Wiek V–XV w źródłach, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 1997.
  • Śpiew burszów polskich, dostępny w internecie: pl.wikisource.org.
  • Jan Nepomucen Kamiński, Polak nie sługa, 1830 r., dostępny w internecie: pl.wikisource.org.
  • Wielka historia świata, t. IX, Kraków 2006.
  • Żywczyński Mieczysław, Historia powszechna 1789–1870, Warszawa 1991.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida