Przemiany światopoglądowe w dobie modernizmu

Tekst: Fryderyk Nguyen

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

E-materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Naukowym PWN.

Bibliografia:

  • Źródło: Leopold Staff, Bogowie zmarli, [w:] tegoż, Wybór poezji, Wrocław 1963, s. 6.
  • Źródło: Tadeusz Miciński, Xiądz Faust, oprac. W. Gutowski, Kraków 2008, s. 166.
  • Źródło: Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Zasnąć już!..., [w:] tegoż, Poezje, Warszawa 1980, s. 34.
  • Źródło: Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Credo, [w:] tegoż, Poezje, Warszawa 1980, s. 149.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida