Przyczyny i przebieg konfliktów zbrojnych w wybranych regionach współczesnego świata