Ręka w ogniu. Postawy więźniów wobec rzeczywistości łagrowej w Innym świecie G. Herlinga-Grudzińskiego

Tekst: Katarzyna Tomaszek

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Lechoń Jan, Dziennik, t. 1, Londyn 1967.
  • Herling-Grudziński Gustaw, Inny świat. Zapiski sowieckie.
  • Herling-Grudziński Gustaw, Inny świat. Zapiski sowieckie, Kraków 2000.
  • Stabro Stanisław, Gustaw Herling-Grudziński, „Inny świat”. Fenomenologia cierpienia, [w:] Etos i artyzm. Rzecz o Herlingu-Grudzińskim, red. R. K. Przybylski, S. Wysłouch, Poznań 1991.
  • Burek Tomasz, Cały ten okropny świat. Sztuka pamięci głębokiej a zapiski w ,,Innym świecie” Herlinga-Grudzińskiego, [w:] Etos i artyzm. Rzecz o Herlingu-Grudzińskim, red. R. K. Przybylski, S. Wysłouch, Poznań 1991.
  • Herling-Grudziński Gustaw, Inny świat. Zapiski sowieckie, Kraków 2000.
  • Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat. Zapiski sowieckie, Kraków 2000.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida