Religia, nauka i filozofia starożytnej Grecji

Tekst: Paweł Żmudzki

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o. Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR

Bibliografia:

 • Źródło: Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, ks. II, 5.20-38 - Sokrates.
 • Źródło: Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, ks. III, 1.48 - Platon.
 • Źródło: Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, ks. V, 2 - Arystoteles.
 • Cytat za: Teksty źródłowe do nauki historii w szkole, nr 2. Starożytna Grecja, oprac. Józef Wolski, Warszawa 1960, str. 39.
 • Źródło: Platon, Państwo. Cytat za: B. Sztumska, J. Klimiński, Historia filozofii. Wybór tekstów źródłowych, Bydgoszcz 1990, str. 15-16.
 • Źródło: Poglądy Arystotelesa, [w:] , Teksty źródłowe do nauki historii w szkole, nr 2, Starożytna Grecja, oprac. J. Wolski, Warszawa 1960, s. 42–43.
 • Źródło: Poglądy Arystarcha, [w:] , Teksty źródłowe do nauki historii w szkole, nr 2, Starożytna Grecja, oprac. J. Wolski, Warszawa 1960, s. 43–44.
 • Cytat za: B. Sztumska, J. Klimiński, Historia filozofii. Wybór tekstów źródłowych, Bydgoszcz 1990, s. 37.
 • Źródło: Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów. Cytat za: L. Owczarek, Grecja. Wybór tekstów źródłowych do ćwiczeń z historii starożytnej, Kielce 1988, s. 279.
 • Źródło: Arystoteles, Metafizyka. Cytat za: L. Owczarek, Grecja. Wybór tekstów źródłowych do ćwiczeń z historii starożytnej, Kielce 1988, s. 282.
 • Źródło: Platon, Obrona Sokratesa, tłum. W. Witwicki, Warszawa 1992, s. 29–33.
 • Cytat za: Teksty źródłowe do nauki historii w szkole, nr 2. Starożytna Grecja, oprac. Józef Wolski, Warszawa 1960, str. 9-40.