Rewolucja u Witkacego, Żeromskiego i Krasińskiego

Tekst: Fryderyk Nguyen

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Stanisław Ignacy Witkiewicz, Szewcy, [w:] tegoż, Dramaty, wybór K. Puzyna, Warszawa 1983, s. 411–412.
  • Źródło: Stanisław Ignacy Witkiewicz, Pożegnanie jesieni, oprac. W. Bolecki, Wrocław 2014, s. 139.
  • Źródło: Zdzisław Jerzy Adamczyk, Wstęp, [w:] S. Żeromski, Przedwiośnie , oprac. Z.J. Adamczyk, Wrocław 1982.
  • Źródło: Stefan Żeromski, Przedwiośnie, oprac. Z.J. Adamczyk, Wrocław 1983, s. 338–339.
  • Źródło: Maria Janion, Wstęp, [w:] Zygmunt Krasiński, Nie-Boska komedia, Wrocław 1967.
  • Źródło: Zygmunt Krasiński, Nie-Boska komedia, oprac. M. Grabowska, Wrocław 1967, s. 76–77.