Rewolucyjność nauki Jezusa z Nazaretu na podstawie wybranych przypowieści

Tekst: Dariusz Dybek

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Łk 12, 13-21, [w:] Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, oprac. Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich, Poznań 1980, s. 1197.
  • Źródło: Mk 7, 5–8, [w:] Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, oprac. Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich, Poznań 1980, s. 1166.
  • Źródło: Łk 10, 25-37, [w:] Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, oprac. Zespół pod red. M. Petera i M. Wolniewicza, Poznań 2018, s. 1491–1492.
  • Źródło: Łk 18, 9-14, [w:] Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, oprac. Zespół pod red. M. Petera i M. Wolniewicza, Poznań 2018, s. 1503.
  • Źródło: Łk 7, 36-50, [w:] Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, oprac. Zespół pod red. M. Petera i M. Wolniewicza, Poznań 2018, s. 1485.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida