Rola epistemologii i nauki w filozofii nowożytnej

Tekst: Tomasz Mazur

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Definicje słownikowe powstały we współpracy z Wydawnictwem Naukowym PWN.

Bibliografia:

  • Pascal Blaise, Myśli, tłum. T. Żeleński (Boy).
  • Michelet Jules, Journal, [w:] Hadot Pierre, Journal, t. I, tłum. P. Domański.
  • Strauss Leo, Wykształcenie liberalne i odpowiedzialność, w: tenże, Sokratejskie pytania. Eseje wybrane, tłum. P. Maciejko.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida