Rozpoznawanie stref klimatycznych i typów klimatu na podstawie rocznego przebiegu temperatury powietrza i sum opadów atmosferycznych

Tekst i scenariusz lekcji: Ewa Malinowska

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl Sp. z o.o.