Słownik filozoficzny. Św. Tomasz z Akwinu. Część druga: wpływ i recepcja

Tekst: Tomasz Tomasik

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z PWN Wydawnictwem Szkolnym.

Bibliografia:

  • św. Tomasz z Akwinu, Nieśmiertelne i śmiertelne władze duszy (Summa teologiczna, I. q. 77, 8 c).
  • św. Tomasz z Akwinu, Dusza jako naczelna zasada życia (Summa teologiczna, L q. 75, l c).
  • Miłosz Czesław, Sroczość.
  • Miłosz Czesław, Słońce, [w:] tegoż, Świat. Poema naiwne.
  • Étienne Gilson, Tomizm. Wprowadzenie do filozofii św. Tomasza z Akwinu, tłum. J. Rybałt, Warszawa 1998.
  • św. Tomasz z Akwinu, Człowiek jest bytem złożonym z duszy i ciała (Summa teologiczna, I. q. 75, 4 c).
  • św. Tomasz z Akwinu, Dusza a zmysły (Summa teologiczna, I. a. 77, 5 c).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida