Strona główna Sobór w Trydencie i walka z reformacją
Powrót

Sobór w Trydencie i walka z reformacją

Autor: Wiesław Zdziabek

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

,

Bibliografia:

  • Źródło: dostępny w internecie: W służbie ciemnoty, czyli indeks ksiąg zakazanych – Racjonalista.pl.
  • Źródło: Sobór Trydencki: Dekret o Najświętszym Sakramencie Eucharystii - przeistoczenie (sesja 13 - za papieża Juliusza III, 11 X 1551), Za: H. Olszar, Historia Kościoła powszechnego. Od nowożytności do współczesności. Materiały do ćwiczeń, Katowice 2015, str. 40.
  • Źródło: Historia powszechna XIV–XV w. Wybór tekstów źródłowych, oprac. Marian Małowist przy udziale B. Geremka i A. Wyrobisza, Warszawa 1954, s. 283–284.
  • Źródło: Wiek XVI–XVIII w źródłach, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 1999, s. 133.