Socjaldemokracja. Socjalizm – tak, rewolucja – nie

Szkoła ponadpodstawowa
Wiedza o społeczeństwie
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Deklaracja zasad socjalizmu demokratycznego, [w:] Socjalizm na zachodzie Europy. Czternaście dróg do socjalizmu, red. Adam Ciołkosz, Londyn 1968.
  • Deklaracja zasad socjalizmu demokratycznego, [w:] Socjalizm na zachodzie Europy. Czternaście dróg do socjalizmu, red. Adam Ciołkosz, Londyn 1968.
  • Deklaracja zasad socjalizmu demokratycznego, [w:] Socjalizm na zachodzie Europy. Czternaście dróg do socjalizmu, red. Adam Ciołkosz, Londyn 1968.
  • Deklaracja zasad socjalizmu demokratycznego, [w:] Socjalizm na zachodzie Europy. Czternaście dróg do socjalizmu, red. Adam Ciołkosz, Londyn 1968.
  • Deklaracja zasad socjalizmu demokratycznego, [w:] Socjalizm na zachodzie Europy. Czternaście dróg do socjalizmu, red. Adam Ciołkosz, Londyn 1968.
  • Deklaracja, rozdz. II, pkt.1.
  • Deklaracja, rozdz. III, pkt.4.
  • Deklaracja, rozdz. III, pkt.7.
  • Deklaracja, rozdz. II, pkt.5.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida