Sokrates… czyli bąk, drętwa i akuszer?

Tekst: Katarzyna Kuczyńska

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Adam Zgajewski, W drzewach, [w:] Adam Zagajewski, Wiersze wybrane, Kraków 2010, s. 94.
  • Źródło: Wisława Szymborska, Pochwała złego o sobie mniemania , [w:] Wisława Szymborska, Wielka liczba, Warszawa 1976.
  • Źródło: Julian Tuwim, Sokrates tańczący , [w:] tegoż, Poezje wybrane, Warszawa 1977.
  • Źródło: Cyprian Kamil Norwid, Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie, [w:] tegoż, Poezje , Kraków 2002, s. 22.
  • Źródło: Hannah Arendt, Myślenie i zło. Odpowiedź Sokratesa, „Etyka” 1986, nr 22, s. 255–256.
  • Źródło: Platon, Obrona Sokratesa, tłum. Wł. Witwicki, s. 30–31.
  • Źródło: Platon, Menon, tłum. Wł. Witwicki.
  • Źródło: Platon, Teajtet, tłum. Wł. Witwicki.