Sonety krymskie jako gra z tradycją gatunku

Szkoła ponadpodstawowa
Język polski
Udostępnij

Tekst: Krzysztof Biedrzycki, Ewa Jaskółowa, Ewa Nowak

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Źródło: Dorota Staszewska, O sonetach polskich romantyków, [w:] Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, t. 7, nr 1, 2005, s. 250.
  • Źródło: Dorota Staszewska, O sonetach polskich romantyków, [w:] Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, t. 7, nr 1, 2005, s. 248.
  • Źródło: Dorota Staszewska, O sonetach polskich romantyków, [w:] Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, t. 7, nr 1, 2005, s. 235–252.
  • Źródło: Theodore de Banville, cyt. za: Dorota Staszewska, O sonetach polskich romantyków, [w:] Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, t. 7, nr 1, 2005, s. 233–234.
  • Źródło: Widok gór ze stepów Kozłowa, [w:] Adam Mickiewicz, Sonety krymskie, Poznań 2012, s. 7.
  • Źródło: Bakczysaraj w nocy, [w:] Adam Mickiewicz, Sonety krymskie, Poznań 2012, s. 9.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida