Spółdzielnie współczesnej Polski

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Statut Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyka” w Warszawi, dostępny w internecie: msmenergetyka.pl [dostęp 10.03.2020 r.].
  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 10.03.2020 r.].
  • Statut Spółdzielni Uczniowskiej „Grosik”, dostępny w internecie: psp4kozienice.pl [dostęp 10.03.2020 r.].
  • Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, dostępny w internecie: sip.lex.pl [dostęp 10.03.2020 r.].
  • Przykładowy statut spółdzielni uczniowskiej, dostępny w internecie: profesor.pl [dostęp 10.03.2020 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida