Spór papiestwa z cesarstwem

Tekst: Paweł Żmudzki

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o. Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR

Bibliografia:

  • Źródło: Fragment listu papieża Innocentego III. Cytat za: Teksty źródłowe do nauki historii w szkole średniej, nr 15, Walka cesarstwa z papiestwem, oprac. W. Semkowicz, Kraków 1924, s. 29.
  • Źródło: Dictatus papae (fragmenty), tłum. W. Semkowicz.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida