Środki odwoławcze od decyzji i postanowień organów administracyjnych

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, dostępny w internecie: arslege.pl [dostęp 24.03.2020 r.].
  • Źródło: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 24.03.2020 r.].