Stosunki wewnętrzne w Królestwie Polskim i na Litwie. Unia lubelska

Autor: Karolina Stojek-Sawicka

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: M. Sobańska-Bondaruk, S. B. Lenard, Wiek V-XV w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii i studentów, PWN, Warszawa 1997, s. 197-199.
  • Źródło: Robert Mickiewicz, Marcin Szymaniak, Litwa żegna Radziwiłłów, „Rzeczpospolita” 7 września 2009.
  • Źródło: Unia lubelska, [w:] Wiek XVI–XVIII w źródłach, oprac. S.B. Lenard, M. Sobańska-Bondaruk, Warszawa 1997.
  • Źródło: Henryk Mościcki, Unia Litwy z Polską. Dokumenty i wspomnienia, Warszawa – Lublin – Łódź 1919.
  • Źródło: Andrzej Lubieniecki, Poloneutychia, [w:] Tadeusz Cegielski, Katarzyna Zielińska, Historia. Dzieje nowożytne, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1998, s. 69.
  • Źródło: Ćwiczenia z historii ustroju Polski, akt unii polsko-litewskiej z 1 lipca 1569 r. – materiały do zajęć grup B. Migdy (oprac. Bartłomiej Migda).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida