Świat wartości na opak w Moralności pani Dulskiej

Tekst: Fryderyk Nguyen

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Gabriela Zapolska, Moralność pani Dulskiej, oprac. T. Weiss, Poznań 1986, s. 35–36.
  • Źródło: Gabriela Zapolska, Moralność pani Dulskiej, oprac. T. Weiss, Poznań 1986, s. 52–53.