Swoistość artystyczna dzieła

Pakiet składa się ze scenariusza 45-minutowych zajęć i filmu. Zajęcia umożliwiają uczniom doskonalenie umiejętności związanych z analizowaniem i interpretowaniem dzieł kultury, w tym rozpoznawaniem, nazywaniem i określaniem środków poetyckich. Film przedstawia mistrzowską interpretację fragmentu "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza wykonaną przez Andrzeja Seweryna.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida