Symbole w literaturze

Tekst: Adam Kalbarczyk

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Forstner Dorothea, Świat symboliki chrześcijańskiej, oprac. P. Pachciarek, R. Turzyński, W. Zakrzewska, tłum. P. Pachciarek, R. Turzyński, W. Zakrzewska, Warszawa 1990.
  • Le Goff Jacques, Kultura średniowiecznej Europy, tłum. Hanna Szumańska–Grossowa, Warszawa 1994.
  • Bolesław Leśmian, Róża, [w:] tegoż, Poezje wybrane, Wrocław 1991.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida