Symbolika kolorów w poezji miłosnej Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Bibliografia:

  • Źródło: Krzysztof Kamil Baczyński, [Niebo złote ci otworzę...], [w:] tegoż, 1942-1943-1944, Warszawa 1942-1944.
  • Źródło: Krzysztof Kamil Baczyński, Sur le pont d'Avignon, 1941.
  • Źródło: Krzysztof Kamil Baczyński, Biała magia, [w:] Krzysztof Kamil Baczyński, Utwory wybrane, Kraków-Wrocław 1986, s. 26.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida