Sytuacja prawna mniejszości etnicznych i narodowych

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, dostępny w internecie: mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl [dostęp 29.07.2020 r.].
  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 6.10.2020 r.].
  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, dostępny w internecie: mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl [dostęp 29.07.2020 r.].
  • (…), dostępny w internecie: mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl [dostęp 29.07.2020 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida