Teorie zmiany politycznej i radykalnej

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Zachowania polityczne, t. 1, red. Hans-Dieter Klingemann, Russell J. Dalton, tłum. Andrzej Brzóska, Tomasz Płudowski, Anna Stencel, Kinga Wojtas, Warszawa 2010.
  • de Tocqueville Alexis. Cytat za: Edmund Wnuk-Lipiński, Socjologia życia publicznego, Warszawa 2008, s. 25
  • Encyklopedia PWN: marksizm, dostępny w internecie: encyklopedia.pwn.pl [dostęp 29.12.2020 r.].
  • Encyklopedia PWN: rewolucja francuska 1789–99, dostępny w internecie: encyklopedia.pwn.pl [dostęp 29.12.2020 r.].
  • Sztompka Piotr, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2012.
  • Barbara Sałacińska, Sławomir Sałaciński, „Rewolucja neolityczna” na Mazowszu. Początki nowoczesnej gospodarki, dostępny w internecie: cejsh.icm.edu.pl [dostęp 29.12.2020 r.].
  • Wnuk-Lipiński Edmund, Socjologia życia publicznego, Warszawa 2008.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida